Problem z niezapłaconymi alimentami? Dowiedz się, jak interweniować

9 listopada 2020 Wyłączono przez ds_admin

Najczęściej przeprowadzenie rozwodu przynosi wiele dodatkowych spraw oraz skutkuje zawikłaniami w wyniku porozumienia stron. Specjaliści przyznają, iż najcięższe pozostają te procesy o rozwód, które odbijają się na małych dzieciach. Zwykle przebywają one u jednej ze stron, z określonymi wizytami u drugiego rodzica. Sędzia podczas wokandy postanawia także o zadysponowaniu środków z alimentów. W jaki sposób można szybko i sprawnie otrzymać należne kwoty na dziecko?
Jak nie odpuścić realizacji obowiązku alimentacyjnego

Środki utrzymania i wychowania – tak litera prawa określa definicję alimentów. Według przepisów, dorośli mają obowiązek płacenia alimentów dla własnego dziecka, nie będącego jeszcze w stanie funkcjonować na własną rękę, choć może się zdarzyć, że posiada aktywa, które wystarczą na koszty rozwoju i bieżących potrzeb. Prawo nie definiuje limitu wieku. Kiedy mogą zostać zasądzone obowiązek alimentacyjny? Jest tak zazwyczaj przy:

– wyroku wydawanym w odrębnej sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny);
– w sprawie o rozwód;
– orzeczeniu o separacji;
– ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem;
– postanowieniu o zabezpieczeniu;
– w ramach potwierdzonej u notariusza umowie obojga małżonków, której przed sądem należy nadać wykonalność.

Co zrobić, gdy były współmałżonek nie poczuwa się do przekazywania należności?

Pierwszym krokiem w takiej sytuacji musi być wizyta u komornika który zainicjuje procedurę egzekucji. Zgodnie z uprawnieniami może on egzekwować świadczenia przyznane przez sąd oraz otrzymane w trybie zabezpieczenia. Odzyskuje on również świadczenia ustalone w porozumieniu stron bądź ugodzie na skutek mediacji, a także należności na podstawie umowy alimentacyjnej sporządzonej przed notariuszem, opatrzonej przez sąd klauzulą wykonalności. Aby mógł on rozpocząć swoje czynności, należy mieć podanie o postępowanie komornika oraz jego zatwierdzenie przez sąd. Gdy idzie o kłopoty z wydobyciem należność, do których współmałżonka zobowiązuje rozwód Kraków jest w czołówce w podobnych sprawach.

Przyjrzyjmy się egzekucji komornika…

Urzędnikowi powinno się najpierw podać posiadane dane dotyczące dłużnika – jego adresy, stan posiadania, miejsce pracy. Jeśli byśmy o tym nie wiedzieli, komornik powinien sam dążyć do ustalenia adresu zadłużonego, miejsca zatrudnienia i jego zarobków. Gdy i to będzie nieskuteczne, policjanci wykonają (wezwani przez komornika) czynności w celu namierzenia adresów zamieszkania i pracy dłużnika. Brak skutku działań nie może być podstawą do umorzenia realizacji wniosku.