Kto może Cię reprezentować w sądzie?

8 sierpnia 2018 Wyłączono przez ds_admin

Polska jest w dzisiejszych czasach jednym z nielicznych państw świata, w których uprzywilejowania radcy prawnego i adwokata wcale nie są tym samym. Skąd mamy zatem wiedzieć, do kogo należy się zwrócić, jeśli szukamy osoby, mającej reprezentować nas w sądzie? Podjęcie decyzji jest możliwe dopiero po zrozumieniu podstawowych różnic.

Utarło się, że w sprawach połączonych z postępowaniem sądowym czy jakimikolwiek kruczkami prawnymi pierwszą osobą, u której szukamy pomocy, jest prawnik. Wertujemy wówczas Internet w poszukiwaniu tego właściwego, np. wpisując do wyszukiwarki frazę: adwokat kraków. Czy skoro pośród wyników pojawią się oferty radców prawnych, oznacza to, że zetknęliśmy się z osobami bez uprawnień adwokackich, których wcale nie powinniśmy brać pod uwagę? Wcale tak nie jest.

Wiele wątpliwości dotyczących zawodu adwokata rozwiewa ustawa Prawo o adwokaturze. Znajdują się w niej między innymi artykuły regulujące normy przystępowania do egzaminu aplikacyjnego, podstawy funkcjonowania samorządu adwokackiego, a dodatkowo zakładania dowolnej działalności gospodarczej przez prawników. Z niniejszej regulacji wynika dodatkowo przedział praw i obowiązków adwokata. Stąd właśnie wiadomo, że adwokat może dostarczać porad prawnych, opracowywać opinie prawne, sporządzać projekty aktów prawnych, występować przed sądami oraz wszelkimi urzędami.

Przedział obowiązków oraz uprawnień radcy prawnego również jest ustalony w krajowym prawodawstwie. Drobiazgowe regulacje tego typu są zamieszczone w ustawie o radcach prawnych. Wnioskujemy z niej, że odpowiedzią na nasze pytanie i pierwszą rozbieżnością pomiędzy dwoma zawodami jest prawo do reprezentowania w sprawach karnych czy karnoskarbowych, nieprzysługujące radcom prawnym. Wszystkie pozostałe funkcje przedstawicieli obu zawodów są jednakowe.