Zwolnienie bez wypowiedzenia – o kwestiach formalnych

Zwolnienie bez wypowiedzenia – o kwestiach formalnych

8 kwietnia 2020 Wyłączono przez Crystal

Czytając poniższy tekst dowiesz się więcej o stworzeniu właściwego przebiegu zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia, których będzie wymagał każdy adwokat. Zbyt często można zostać świadkiem sytuacji szefów, którzy chcą zrezygnować z podwładnego, ale bez pewności, czy działają bez konfliktu z paragrafami. Mamy i odwrotną stronę medalu – przychodzi do niego wielu byłych pracowników twierdzących, że zwolnienie nie było przeprowadzone w sposób legalny. Co mówi o tym prawo pracy?

Jak udaje się zerwać stosunek pracy bez wypowiedzenia?

Wiadomo nie od dziś, iż różne kwestie związane z zachowaniem lub nieakceptowalną postawą, takie jak np. dużo absencji możemy zazwyczaj rozwiązać, rozmawiając nieformalnie z pracownikiem. W razie braku skutków, kolejnym ruchem są ostrzeżenia dyscyplinujące z wymienieniem dokładnych powodów lub epizodów z udziałem pracownika, najpierw w formie ustnej, następnie na piśmie. Konsultując się z adwokatem powinieneś dowiedzieć się, iż wolno pominąć pierwsze ostrzeżenie, gdy jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca zredagowanie upomnienia o poziomie wyższym. Nieustanne błędne działanie pracownika będzie skutkować efektem zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu właśnie tego „niedopuszczalnego postępowania”.

Tryb natychmiastowy – czy da się w ten sposób zwolnić pracownika?

To nie wszystko – bardzo poważne negatywne skutki w wyniku karygodnego postępowania, takie jak kradzież lub zachowanie dyskryminujące, są zwykle brane za rażące wykroczenie, na podstawie którego zatrudniony powinien zostać zwolniony w trybie natychmiastowym. Nie ma innej okazji, kiedy da się skutecznie doprowadzić do dyscyplinarki – tylko specjalne okoliczności mogą uzasadnić przeprowadzenie zwolnienia bez wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi pamiętać, iż nawet ewidentnie nieetyczne postępowanie pracownika nie daje mu prawa do zlekceważenia jakiejkolwiek formalnej zawartości przepisów. Gdy masz wątpliwości wpisz w Internecie adwokat prawo pracy Łódź, Wrocław czy Kraków by zyskać wiedzę się, jak sprawa wygląda okiem specjalisty. Bez względu na zachodzące czynniki: ewidentną winę pracownika, udowodnienie sprawstwa, naganny charakter wykroczenia, pewność racji – muszą zostać dochowane wszystkie wymogi formalne, gdyż w przeciwnym razie łatwo wszystko podważyć w razie możliwej sprawy przed SP.