Jeszcze lepszy szef – jak to osiągnąć?

Jeszcze lepszy szef – jak to osiągnąć?

30 października 2019 Wyłączono przez Crystal

Efektywne i przynoszące korzyści zarządzanie grupą to jedno z najważniejszych działań wpływających na kondycję każdego podmiotu gospodarczego. Kwestie motywacji i stosunki panujące między podwładnymi to zjawiska, które solidny kierownik umiejętnie będzie wykorzystywał, poznając je i odpowiednio modelując. Rzeczywistość ulega ciągłym zmianom, więc również kompetencje i know-how zarządzającego, stąd kluczowym czynnikiem rozwoju firmy są szkolenia z zarządzania zespołem, dzięki którym można stać się sprawnym przywódcą.

Szkolenia z zarządzania zespołem – co możemy zyskać

Uczestnicząc w takim szkoleniu menedżer powinien uzyskać wiele bardzo przydatnych umiejętności, a przede wszystkim:

• sposobów zachęcania do wytężonego wysiłku, inspirowania i rozwoju członków zespołu. Co ciekawe, względy pieniężne nie muszą być decydujące

• sztuki planowania pracy i podziału obowiązków, czyli kontroli samodzielnego funkcjonowania podwładnych

• sposobów na wyegzekwowanie wykonania prac oraz ich analizy

• zbudowania wizerunku sprawnego lidera.

Przejście tych kroków będzie oznaczać wyższą wydajność i doskonale zorganizowaną pracę zespołu, za co odpowiada sam szef.

Przywódca po szkoleniu z zarządzania zespołem

Szkolenia z zarządzania zespołem bywają przy dzisiejszym, błyskawicznym postępie właściwie nie do zastąpienia. Szef musi nauczyć się doskonale zarządzać czasem w pracy. Napięcie, stres i zostawanie po pracy w biurze – to wszystko zniknie, jeśli szef będzie skutecznie planował wykonywane czynności. Praktyczne ćwiczenia, których skutkiem jest zdolność do selekcji i hierarchizacji zadań oraz celów, pomogą wejść na wyższy poziom skupienia. Kolejne bloki tematyczne kojarzą się z umiejętnością wpływania na ludzi i ich decyzje, a co z tego wynika, stosowania właściwych argumentów, utrzymywania i kierowana dialogiem, a także rozwiązywania nieporozumień. Szkolenia z zarządzania zespołem prócz tego obejmują techniki prowadzenia negocjacji, sposoby wypracowania asertywności, techniki komunikacji, prezentacji i różnego rodzaju wystąpień publicznych.

Szkolenia z zarządzania zespołem to zaopatrzenie kursanta w skuteczne narzędzia, które dadzą mu możliwość wykształcenia prawdziwej kierowniczej pozycji.