Czy warto zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

Czy warto zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

27 listopada 2019 Wyłączono przez Crystal

Przedsiębiorstwa w coraz większej ilości branż mają kłopot ze znalezieniem pracowników. Braki kadrowe w przedsiębiorstwach łączą się bezpośrednio z niżem demograficznym a także z tym, że część wykwalifikowanych robotników wyjechała za granicę. Aby uzupełnić kadrę pracowniczą, coraz częściej pracodawcy decydują się na outsourcing pracowniczy.

Outsourcing pracowniczy- parę faktów

Krajowi biznesmeni muszą zderzyć się z dużą zmiennością na tle politycznym i społecznym. Jednym ze sposobów na odnalezienie pracowników jest outsourcing pracowniczy. To nic innego jak usługa zatrudnienia zewnętrznego. W wyszukaniu pracowników wspomoże agencja pracy tymczasowej. Należy przemyśleć takie wyjście, bowiem jest ono szczególnie dogodne dla przedsiębiorstwa. Dzięki agencji, przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika tymczasowego.

Opłaca tylko stawki ustalone z agencją pracy. Dzięki współpracy z agencją, pracownicy z działu kadr nie muszą tracić czasu na szukanie pracowników tymczasowych. Kolejną zaletą korzystania z pracowników zewnętrznych jest opcja wynajęcia ich w momencie gdy faktycznie potrzebna jest pomoc przy realizacji jakiegoś zadania, co pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Outsourcing pracowniczy to korzyść również dla pracownika. Pracownicy, którzy cenią elastyczność pracy chętnie skorzystają z takiej formy zatrudnienia.

Outsourcing pracowniczy – wady

Choć zatrudnianie pracowników z zewnątrz, kojarzy się z licznymi korzyściami, warto pamiętać, że pracownik z zewnątrz nie będzie znać zwyczajów panujących na obszarze danego przedsiębiorstwa. Obce mu będą misja i wartości reprezentowane przez firmę. Dzięki przewadze korzyści, outsourcing pracowniczy jest coraz bardziej powszechny. Można zakładać, że outsourcing pracowniczy co roku będzie coraz bardziej popularny.