Czy warto zdecydować się na outsourcing pracowniczy?

Przedsiębiorstwa w coraz większej ilości branż mają kłopot
ze znalezieniem pracowników.  Braki
kadrowe w przedsiębiorstwach łączą się bezpośrednio z niżem demograficznym a
także z tym, że część wykwalifikowanych robotników wyjechała za granicę.  Aby uzupełnić kadrę pracowniczą, coraz
częściej pracodawcy decydują się na outsourcing pracowniczy.

Outsourcing pracowniczy- parę faktów

Krajowi biznesmeni muszą zderzyć się z dużą zmiennością na
tle politycznym i społecznym. Jednym ze sposobów na odnalezienie pracowników
jest outsourcing
pracowniczy
. To nic innego jak usługa zatrudnienia zewnętrznego. W
wyszukaniu pracowników wspomoże agencja pracy tymczasowej. Należy przemyśleć
takie wyjście, bowiem jest ono szczególnie dogodne dla przedsiębiorstwa. Dzięki
agencji, przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z
zatrudnieniem pracownika tymczasowego.

Opłaca tylko stawki ustalone z agencją pracy. Dzięki
współpracy z agencją, pracownicy z działu kadr nie muszą tracić czasu na
szukanie pracowników tymczasowych. Kolejną zaletą korzystania z pracowników
zewnętrznych jest opcja wynajęcia ich w momencie gdy faktycznie potrzebna jest
pomoc przy realizacji jakiegoś zadania, co pozwala na skuteczniejsze
wykorzystanie zasobów ludzkich. Outsourcing pracowniczy to korzyść również dla
pracownika. Pracownicy, którzy cenią elastyczność pracy chętnie skorzystają z
takiej formy zatrudnienia.

Outsourcing pracowniczy – wady

Choć zatrudnianie pracowników z zewnątrz, kojarzy się z
licznymi korzyściami, warto pamiętać, że pracownik z zewnątrz nie będzie znać
zwyczajów panujących na obszarze danego przedsiębiorstwa. Obce mu będą misja i
wartości reprezentowane przez firmę. Dzięki przewadze korzyści, outsourcing
pracowniczy jest coraz bardziej powszechny. Można zakładać, że outsourcing
pracowniczy co roku będzie coraz bardziej popularny.